Naar aanleiding van ons 50 jarig jubileum, plaatste de Vriezer Post een interview met het Bestuur ( Sietske Mulder was verhinderd).

Op ons jubileumfeest van 27 februari 2015 (50 jaar KSV) is medeoprichter Jan Hoven benoemd tot erelid van onze vereniging.

De jaarvergadering van 2013 werd opgeluisterd door een kundige en boeiende bespreking van verschillende konijnenrassen door keurmeester G. Dermois.

Tijdens de vergadering van 7 mei 2012 werd een film vertoond van een aantal soorten eenden die in Nederland voorkomen. Vele van deze soorten zijn ook in beschermd milieu te zien.

Ook op de ledenvergadering van maart 2012 werden de prijzen van het voorbije seizoen uitgereikt. Hierna is er een film gedraaid over de witte oorfazant in zijn natuurlijke omgeving (speciale aandacht werd uitgegaan naar een ondersoort van deze grote fazant).

Op de ledenvergadering van 14 maart 2011 worden de prijzen van het afgelopen seizoen uitgereikt. Tevens zal er een interessante lezing gegeven worden. Leden en introducÚs zijn welkom.

Het showseizoen 2008-2009 is zeer goed begonnen. In het laatste weekend van september werd KSV tweede in de onderlinge hoendercompetitie. Nog beter verging het twee weken later, toen bij de onderlinge konijnencompetitie de eerste prijs werd binnengehaald. De dieren werden gekozen uit de inzendingen van de Jongdierendag 2008.

Op 23 februari 2008 is de Hanen en Rammenshow in "De Pan" gehouden. U kunt kiezen voor een verslag of fotoreportage van dit evenement.

Tijdens de ledenvergadering van 14 januari 2008 heeft Aaldert Bazuin zijn plaats in het bestuur overgedragen aan Henk Tienkamp.

Ook dit jaar vindt de Noordshow plaats in Zuidlaren en wel van 3 tot en met 5 januari 2008. Vele leden van KSV Vries hebben een functie binnen deze grootste Kleindierenshow van Nederland. Zo zal de opbouw plaatsvinden op 28 en 29 december, het inkooien op 02 januari, het keuren op de derde en zal de voedercommissie elke dag aanwezig zijn. Ook voor de Marinishow geldt: Komt allen!!

Van 7 tot en met 10 december 2007 wordt de Martinishow in het Martiniplaza te Groningen gehouden, deze show wordt mede georganiseerd door onze zustervereniging GPC uit Groningen.

Tijdens de Midden Drenthe Show 2007 is de combinatie Homan als kampioen uitgeroepen met een meer dan fraaie Assendelfter hen.