Op deze pagina vindt u een aantal links die met de kleindierensport te maken hebben.

 

Sites van overkoepelende organisaties:

Nederlandse Hoender en Dwerghoender Bond

Nederlandse Konijnen-, cavia- en knagersliefhebbers Bond

Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen

Aviornis Nederland

Nederlandse D.F.K.P-Club (Speciaalclub voor Fokkers van Oorspronkelijke duiven, patrijzen, frankolijnen en kwartels)

Nederlandse Vereniging van gedomesticeerde watervogels

 

Nationale Tentoonstellingen

Noordshow

Martini-show

Oneto

 

Speciaalclubs Hoenders

Nederlandse Sabelpootclub

 

Speciaalclubs Konijnen

 

Sites van fokkers in de buurt 

Drents Hoen van G. Sibon

Sabelpoten van Gerrit Hooge

 

Sites van Zusterverenigingen

De Sportfokkers Roden

G.P.C. Groningen