Erelid

Jan Hoven

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

Voorzitter Secretaris
Jan Veenstra Geesje Homan
Oostingslaan 24 Norgerweg 109
9321 VX Peize 9494 PA Yde
tel. 050-5032923 tel. 050-4061737
voorzitter@ksvvries.nl secretaris@ksvvries.nl
     
Penningmeester Lid
J. de Jonge Sietske Mulder
Oude Asserstraat 3  Julianalaan 31
9481 BK Vries 9471 EA Zuidlaren
tel. 0592-542843 tel. 050-4091860
penningmeester@ksvvries.nl tattoo@ksvvries.nl
     
vacature vacature
     
vacature